FI EN

CEMIS-projektit

CEMIS toteuttaa yhteistyössä yritysten, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja ammattikor- keakoulujen kanssa tutkimus- ja tuotekehitysprojekteja. Projekteja toteutetaan kaikilla CEMISin painopistealoilla ja niissä selvitetään yritysten ja yhteistyökumppaneiden mittausongelmia ja etsitään niihin ratkaisuja, jotka voivat olla, tarpeesta riippuen, yksittäinen mittaus tai uusi mittalaite. Laajemmissa projekteissa kehitetään yritysten ja yhteistyökumppaneiden tarpeisiin uusia tuotteita kuten mittaussensoreita, testaus- ja mittausjärjestelmiä, tiedonsiirto- ja ohjausjärjestelmiä, pelisovelluksia ja simulaattorisovelluksia.

Projektit valmistellaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja rahoitetaan joko yhteisrahoitteisesti hyödyntäen julkisia t&k-rahoitusinstrumentteja tai suorina toimeksiantoina asiakkailta. Vuosittain CEMISissä toteutetaan n. 30 TKI-projektia.

Alla on listattu meneillään olevia CEMIS-yhteistyöprojekteja ja valittuja päättyneitä projekteja. Klikkaamalla projektin nimeä saat lisätietoa siitä.

Enemmän tietoa CEMIS toimijoiden muista projekteista ja toiminnasta löydät CEMIS vuosikertomuksista.

 

 

 

Aktiiviset projektit

CEMIS 2019-2020 -kehittämisohjelma
CEMIS 2019-2020 –kehittämisohjelmassa on huomioitu vahvasti sekä alueen yleiset elinkeinoelämän tarpeet ja haasteet, alueen yritysten tarpeet, sekä CEMISin oma strategia. Kehittämisen kohdealueina ovat edelleen: 1) On-line mittausratkaisut prosessiteollisuuden, erityisesti biotalous- ja kaivannaisalan sekä ympäristömonitoroinnin tarpeisiin (Cleantech); 2) Mittaus- ja testausratkaisut liikunnan, hyvinvoinnin ja terveydenhuollon sovelluksiin hyödyntäen sensoriratkaisuja sekä peli- ja simulaattoriratkaisuja (Sports and Wellbeing); 3) Kansainvälisen teknologialiiketoiminnan kehittäminen Kainuussa (International Technology Business).

Kehittämisohjelmassa toteutetaan viisi hanketta. Ensimmäisen hankkeen tavoitteena on kehittää mittausratkaisuja Kainuun bio-, kaivos- ja prosessiteollisuudelle sekä ympäristömonitorointiin (INNOBIO). Toisessa hankkeessa kehitetään pienikokoisia (miniatyrisoituja) mittalaiteratkaisuja olemassa olevan teknologian hyödyntämiseksi (MINIME). Kolmannen hankkeen tavoitteena on vahvistaa kainuulaisten yritysten kilpailukykyä kehittämällä KAMKiin osaamista ja koulutusta teollisuuden käynnissäpidon ratkaisuissa sekä tarjoamalla yrityksille tätä osaamista hankkeen aikana (TÄRY). Neljännen hankkeen tavoitteena on hyvinvoinnin, terveydenhoidon ja urheilun innovaatioympäristöjen kehittäminen ja näissä tapahtuvan kansainvälisen tason teknologiaosaamisen sekä kilpailukyvyn kasvattaminen Kainuussa (HYTELI). Viidennessä hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan kainuulaisen teknologialiiketoiminnan kasvua nopeuttava toimintamalli alkaville teknologiayrityksille (BUZTECH). Hankkeet on suunniteltu toteutettavan rinnakkaisina kaikkien viiden CEMIS-toimijan kesken.

Ohjelman yleistavoitteina on luoda uusia työpaikkoja Kainuuseen, synnyttää uusia teknologiapohjaisia spin-off -yrityksiä toiminta-alueelle, kasvattaa CEMIS-toimijoiden palvelututkimuksen volyymiä ja tutkimustulosten kaupallistamista, lisätä kansainvälisen ja kansallisen T&K-rahoituksen määrää sekä yritysrahoitusta CEMIS-toiminnassa ja Kainuussa, kehittää koulutustoimintaa paremmin vastaamaan kasvuyritysten tarpeita, sekä parantaa toiminta-alueen alkavien teknologiayritysten kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuuksia. Ohjelman määrällisinä tavoitteina on synnyttää 4-7 uutta yritystä ja kaupallistaa vähintään 4 CEMISissä kehitettyä teknologiaa.

Ohjelmassa toteutettavat hankkeet ovat INNOBIO, MINIME, HYTELI, TÄRY ja BUZTECH.
Osapuolet:
Oulun yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu, VTT Teknologian tutkimuskeskus Oy, Jyväskylän yliopisto ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Aikataulu:
1.1.2019 - 31.12.2020
Rahoitus:
EUR 3.537.000 - Kainuun liitto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta, yritykset ja omarahoitus
Yhteenveto:
CEMIS 2019-2020 –kehittämisohjelmassa on huomioitu vahvasti sekä alueen yleiset elinkeinoelämän tarpeet ja haasteet, alueen yritysten tarpeet, sekä CEMISin oma strategia. Kehittämisen kohdealueina ovat edelleen: 1) On-line mittausratkaisut prosessiteollisuuden, erityisesti biotalous- ja kaivannaisalan sekä ympäristömonitoroinnin tarpeisiin (Cleantech); 2) Mittaus- ja testausratkaisut liikunnan, hyvinvoinnin ja terveydenhuollon sovelluksiin hyödyntäen sensoriratkaisuja sekä peli- ja simulaattoriratkaisuja (Sports and Wellbeing); 3) Kansainvälisen teknologialiiketoiminnan kehittäminen Kainuussa (International Technology Business).

Kehittämisohjelmassa toteutetaan viisi hanketta. Ensimmäisen hankkeen tavoitteena on kehittää mittausratkaisuja Kainuun bio-, kaivos- ja prosessiteollisuudelle sekä ympäristömonitorointiin (INNOBIO). Toisessa hankkeessa kehitetään pienikokoisia (miniatyrisoituja) mittalaiteratkaisuja olemassa olevan teknologian hyödyntämiseksi (MINIME). Kolmannen hankkeen tavoitteena on vahvistaa kainuulaisten yritysten kilpailukykyä kehittämällä KAMKiin osaamista ja koulutusta teollisuuden käynnissäpidon ratkaisuissa sekä tarjoamalla yrityksille tätä osaamista hankkeen aikana (TÄRY). Neljännen hankkeen tavoitteena on hyvinvoinnin, terveydenhoidon ja urheilun innovaatioympäristöjen kehittäminen ja näissä tapahtuvan kansainvälisen tason teknologiaosaamisen sekä kilpailukyvyn kasvattaminen Kainuussa (HYTELI). Viidennessä hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan kainuulaisen teknologialiiketoiminnan kasvua nopeuttava toimintamalli alkaville teknologiayrityksille (BUZTECH). Hankkeet on suunniteltu toteutettavan rinnakkaisina kaikkien viiden CEMIS-toimijan kesken.

Ohjelman yleistavoitteina on luoda uusia työpaikkoja Kainuuseen, synnyttää uusia teknologiapohjaisia spin-off -yrityksiä toiminta-alueelle, kasvattaa CEMIS-toimijoiden palvelututkimuksen volyymiä ja tutkimustulosten kaupallistamista, lisätä kansainvälisen ja kansallisen T&K-rahoituksen määrää sekä yritysrahoitusta CEMIS-toiminnassa ja Kainuussa, kehittää koulutustoimintaa paremmin vastaamaan kasvuyritysten tarpeita, sekä parantaa toiminta-alueen alkavien teknologiayritysten kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuuksia. Ohjelman määrällisinä tavoitteina on synnyttää 4-7 uutta yritystä ja kaupallistaa vähintään 4 CEMISissä kehitettyä teknologiaa.

Ohjelmassa toteutettavat hankkeet ovat INNOBIO, MINIME, HYTELI, TÄRY ja BUZTECH.
Kontaktihenkilö:
Mikko Kerttula, mikko.kerttula(at)cemis.fi
HYTELI - Hyvinvoinnin, terveydenhoidon ja liikunnan innovaatioalustat
Hankkeen tavoitteena on teknologisesti edistyneiden innovaatioalustojen ja -ympäristöjen kehittäminen ja näissä tapahtuvan kansainvälisen tason teknologiaosaamisen sekä kilpailukyvyn kasvattaminen Kainuussa. Hankkeessa hyödynnetään alueellisen CEMIS-konsortion poikkitieteellistä osaamispohjaa alueen elinkeinojen kannalta tärkeissä teemoissa tai kohteissa, kuten ennaltaehkäisevä terveydenhoito sekä Vuokatin huippu-urheiluympäristö ja liikuntamatkailu.

Lisätietoja täältä.

HYTELI on CEMIS 2019-2020 -kehittämisohjelman hanke.
Osapuolet:
Jyväskylän yliopisto (koordinaattori), Oulun yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Aikataulu:
1.1.2019 – 31.12.2020
Rahoitus:
EUR 1.452.000: Kainuun liitto (EAKR), Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta, yritykset ja omarahoitus
Yhteenveto:
Hankkeen tavoitteena on teknologisesti edistyneiden innovaatioalustojen ja -ympäristöjen kehittäminen ja näissä tapahtuvan kansainvälisen tason teknologiaosaamisen sekä kilpailukyvyn kasvattaminen Kainuussa. Hankkeessa hyödynnetään alueellisen CEMIS-konsortion poikkitieteellistä osaamispohjaa alueen elinkeinojen kannalta tärkeissä teemoissa tai kohteissa, kuten ennaltaehkäisevä terveydenhoito sekä Vuokatin huippu-urheiluympäristö ja liikuntamatkailu.

Lisätietoja täältä.

HYTELI on CEMIS 2019-2020 -kehittämisohjelman hanke.
Kontaktihenkilö:
Anni Hakkarainen, Jyväskylän yliopisto
INNOBIO - Uudet, innovatiiviset ja laadukkaat mittaukset sekä prosessit osana biojalostus- ja kaivosteollisuuden arvoketjua
INNOBIO-projektin tavoitteena on vähentää teollisuuden hiilidioksidipäästöjä kehittämällä mittausratkaisuja bioenergiatuotannon ja kaivosteollisuuden prosessien optimointiin. Lisäksi projektissa on tavoitteena fermentointiosaamisen kehittäminen (bioetanolin tuotanto) ja siihen liittyvien jo olemassa olevien pilottimittakaavan laitteistojen modernisointi. Projektin aikana opitaan hyödyntämään tekoälyä ja koneoppimista mittausdatan käsittelyssä.

Projektin toimenpiteet:
1: Mallinnusosaaminen syventäminen yritysten tarpeisiin
2: Uudet innovaatiot biotuoteteollisuuteen
3: Prosessimittaukset biotuoteteollisuuteen ja kaivannaisteollisuuteen
4: Mittauksiin liittyvän analytiikan ja laadunvarmistuksen kehitys
5: Kaupallistaminen ja viestintä

Lisätietoja täältä.

INNOBIO on CEMIS 2019-2020 -kehittämisohjelman hanke.
Osapuolet:
Oulun yliopiston mittaustekniikan yksikkö (MITY) ja VTT MIKES Kajaani
Aikataulu:
1.1.2019 – 31.12.2020
Rahoitus:
EUR 949.060: Kainuun liitto (EAKR), Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta, yritykset ja omarahoitus
Yhteenveto:
INNOBIO-projektin tavoitteena on vähentää teollisuuden hiilidioksidipäästöjä kehittämällä mittausratkaisuja bioenergiatuotannon ja kaivosteollisuuden prosessien optimointiin. Lisäksi projektissa on tavoitteena fermentointiosaamisen kehittäminen (bioetanolin tuotanto) ja siihen liittyvien jo olemassa olevien pilottimittakaavan laitteistojen modernisointi. Projektin aikana opitaan hyödyntämään tekoälyä ja koneoppimista mittausdatan käsittelyssä.

Projektin toimenpiteet:
1: Mallinnusosaaminen syventäminen yritysten tarpeisiin
2: Uudet innovaatiot biotuoteteollisuuteen
3: Prosessimittaukset biotuoteteollisuuteen ja kaivannaisteollisuuteen
4: Mittauksiin liittyvän analytiikan ja laadunvarmistuksen kehitys
5: Kaupallistaminen ja viestintä

Lisätietoja täältä.

INNOBIO on CEMIS 2019-2020 -kehittämisohjelman hanke.
Kontaktihenkilö:
Jarkko Räty, MITY ja Petri Koponen, VTT MIKES,
MINIME - Miniatyrisoidut mittalaiteratkaisut teollisuuden prosessien ja ympäristön monitorointiin
MiniMe-hankkeessa tavoitteena on syventää osaamista pienikokoisten mittalaitteiden suunnitteluun, toteutukseen ja pilotointiin. Tietotaidon avulla hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan pienikokoinen laktaatin mittaukseen soveltuva mittauslaite fermentointiprosesssin monitorointiin ja pienikokoinen (kannettava, droneen kiinnitettava) mittausratkaisu pienten nikkelipitoisuuksien mittaamiseen. Tuloksena saadaan uusia teknologisia ratkaisuja, joita voidaan kaupallistaa hankkeen jälkeen yritysten T&K-projektien kautta. Osaamisen kasvattaminen mahdollistaa tulosten jatkohyödyntämisen myos muilla aloilla kuten terveysteknologiassa.

MINIME on CEMIS 2019-2020 -kehittämisohjelman hanke.
Osapuolet:
Oulun yliopiston mittaustekniikan yksikkö (MITY)
Aikataulu:
1.1.2019 – 31.12.2020
Rahoitus:
EUR 398.000: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (EAKR) ja omarahoitus
Yhteenveto:
MiniMe-hankkeessa tavoitteena on syventää osaamista pienikokoisten mittalaitteiden suunnitteluun, toteutukseen ja pilotointiin. Tietotaidon avulla hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan pienikokoinen laktaatin mittaukseen soveltuva mittauslaite fermentointiprosesssin monitorointiin ja pienikokoinen (kannettava, droneen kiinnitettava) mittausratkaisu pienten nikkelipitoisuuksien mittaamiseen. Tuloksena saadaan uusia teknologisia ratkaisuja, joita voidaan kaupallistaa hankkeen jälkeen yritysten T&K-projektien kautta. Osaamisen kasvattaminen mahdollistaa tulosten jatkohyödyntämisen myos muilla aloilla kuten terveysteknologiassa.

MINIME on CEMIS 2019-2020 -kehittämisohjelman hanke.
Kontaktihenkilö:
Jarkko Räty, jarkko.raty(at)​oulu.fi
TÄRY - Teollisuuden Älykkäiden Ratkaisujen Yritysyhteistyö
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yritysten kilpailukykyä täydentämällä KAMKin osaamista ja koulutusta teollisuuden käynnissäpidon ratkaisuissa sekä tarjoamalla yrityksille tätä osaamista hankkeen aikana. Hankkeen päätyttyä aikaisempaa laajempi ja monipuolisempi teollisuuden käynnissäpidon koulutus jatkuu osana KAMKin normaalia tutkintoon tähtäävää koulutusta ja täydennyskoulutusta. Hankkeessa kehitetään koulutusta niin, että se on toteutettavissa tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Yritysten työvoiman saatavuuden ja kohdeyritysten työntekijöiden osaamisen tason parantamisen lisäksi hankkeen tavoitteena on parantaa yritysten tuotantoprosessien energiatehokkuutta kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi hanke vahvistaa KAMKin profiloitumista teollisuuden älykkäiden ratkaisujen kehittäjänä ja synnyttää Suomeen sellaista korkeakoulutason koulutusta, jota tällä hetkellä hyvin vähän tarjolla, mutta jonka tarve
on selkeässä kasvussa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä CSC-Tieteen Tietotekniikan keskus Oy:n kanssa (CSC), joka vastaa käynnissäpidon mittaustiedon analytiikan kehittämisestä. Hankkeen toteutusta tukee CEMISin muiden toimijoiden, Oulun yliopiston mittaustekniikan yksikön prosessimittausten kehittäminen sekä VTT:n toteuttama virtausmallinnuksen kehittäminen.

Lisätietoja KAMKin projektisivulta.

TÄRY on CEMIS 2019-2020 -kehittämisohjelman hanke.
Osapuolet:
Kajaanin ammattikorkeakoulu ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Aikataulu:
1.1.2019 – 31.12.2020
Rahoitus:
EUR 437.088: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (ESR) ja omarahoitus
Yhteenveto:
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yritysten kilpailukykyä täydentämällä KAMKin osaamista ja koulutusta teollisuuden käynnissäpidon ratkaisuissa sekä tarjoamalla yrityksille tätä osaamista hankkeen aikana. Hankkeen päätyttyä aikaisempaa laajempi ja monipuolisempi teollisuuden käynnissäpidon koulutus jatkuu osana KAMKin normaalia tutkintoon tähtäävää koulutusta ja täydennyskoulutusta. Hankkeessa kehitetään koulutusta niin, että se on toteutettavissa tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Yritysten työvoiman saatavuuden ja kohdeyritysten työntekijöiden osaamisen tason parantamisen lisäksi hankkeen tavoitteena on parantaa yritysten tuotantoprosessien energiatehokkuutta kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi hanke vahvistaa KAMKin profiloitumista teollisuuden älykkäiden ratkaisujen kehittäjänä ja synnyttää Suomeen sellaista korkeakoulutason koulutusta, jota tällä hetkellä hyvin vähän tarjolla, mutta jonka tarve
on selkeässä kasvussa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä CSC-Tieteen Tietotekniikan keskus Oy:n kanssa (CSC), joka vastaa käynnissäpidon mittaustiedon analytiikan kehittämisestä. Hankkeen toteutusta tukee CEMISin muiden toimijoiden, Oulun yliopiston mittaustekniikan yksikön prosessimittausten kehittäminen sekä VTT:n toteuttama virtausmallinnuksen kehittäminen.

Lisätietoja KAMKin projektisivulta.

TÄRY on CEMIS 2019-2020 -kehittämisohjelman hanke.
Kontaktihenkilö:
Risto Oikari, KAMK
BUZTECH - Teknologialiiketoimintaympäristön vahvistaminen ja kehittäminen
BUZTECH -hankkeessa luodaan aikaisen vaiheen yrityksen onnistumismahdollisuuksia parantava malli ja sitä testataan käytännössä lupaavimpien CEMIS sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueen teknologioiden
kohdalla. Lisäksi hankkeessa tunnistetaan ja hyödynnetään kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia, kehitetään ja vahvistetaan verkostoja sekä vaikutetaan aktiivisesti CEMISin teknologioiden kaupallistamiseen ja palveluliiketoiminnan konseptien kehitykseen. Hankkeen aikana tunnistettuja mahdollisuuksia tarkennetaan aikaisen vaiheen teknologia- ja markkinaselvityksillä. Tällä tuetaan liiketoimintaympäristön kehitystä ja alueellisten resurssien tehokasta hyödyntämistä tärkeillä painoaloilla sekä lisätään teknologialiiketoiminnan tietotaitoa projektialueelle

BUZTECH on CEMIS 2019-2020 -kehittämisohjelman hanke.
Osapuolet:
CEMIS Business Development - CBD (Kajaanin ammattikorkeakoulu)
Aikataulu:
1.1.2019 – 31.12.2020
Rahoitus:
EUR 299.810: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (EAKR) ja omarahoitus
Yhteenveto:
BUZTECH -hankkeessa luodaan aikaisen vaiheen yrityksen onnistumismahdollisuuksia parantava malli ja sitä testataan käytännössä lupaavimpien CEMIS sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueen teknologioiden
kohdalla. Lisäksi hankkeessa tunnistetaan ja hyödynnetään kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia, kehitetään ja vahvistetaan verkostoja sekä vaikutetaan aktiivisesti CEMISin teknologioiden kaupallistamiseen ja palveluliiketoiminnan konseptien kehitykseen. Hankkeen aikana tunnistettuja mahdollisuuksia tarkennetaan aikaisen vaiheen teknologia- ja markkinaselvityksillä. Tällä tuetaan liiketoimintaympäristön kehitystä ja alueellisten resurssien tehokasta hyödyntämistä tärkeillä painoaloilla sekä lisätään teknologialiiketoiminnan tietotaitoa projektialueelle

BUZTECH on CEMIS 2019-2020 -kehittämisohjelman hanke.
Kontaktihenkilö:
Anas Al Natsheh, CBD
Kajaani-Kiina Hub - Yhteistyöalusta dataekosysteemipalveluille, koulutukselle ja TKI-toiminnalle
Vuonna 2018 tehdyn esiselvityksen perusteessa Kainuussa tehtävällä tutkimuksella ja osaamisella on lupaavia mahdollisuuksia Kiinan markkinoilla. Tässä hankkeessa konkretisoidaan se tarjonta, mitä Kainuun tutkimus- ja koulutuslaitokset sekä yritykset voivat tarjota Kiinalaisille yrityksille Kajaanin dataekosysteemialustan, TKI-toiminnan ja koulutuksen kautta. Tavoitteena on saada käynnistettyä konkreettisia hankkeita tutkimusyhteistyössä, koulutusviennissä ja datakeskusekosysteemin palvelujen tarjoamisessa Kiinaan. Hankkeessa rakennetaan ja testataan yhteistyömalli kiinalaisten business- ja teknologiapuistojen kanssa. Apuna toteutuksessa käytetään valittuja ulkopuolisia Kiina-asiantuntijoita. Hanke on CEMIS tutkimus- ja koulutuskeskuksen hanke ja hankkeen päätoteuttaja on Kajaanin ammattikorkeakoulu. Hanketta tukee Kajaanin kaupunki, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy ja Renforsin ranta (UPM-Kymmene Oyj).

Lisätietoja KAMKin projektisivulta.
Osapuolet:
CEMIS (Kajaanin ammattikorkeakoulu)
Aikataulu:
15.3.2019 - 30.11.2020
Rahoitus:
EUR 85.838: Kainuun liitto (EAKR), Kajaanin kaupunki, yritykset ja omarahoitus
Yhteenveto:
Vuonna 2018 tehdyn esiselvityksen perusteessa Kainuussa tehtävällä tutkimuksella ja osaamisella on lupaavia mahdollisuuksia Kiinan markkinoilla. Tässä hankkeessa konkretisoidaan se tarjonta, mitä Kainuun tutkimus- ja koulutuslaitokset sekä yritykset voivat tarjota Kiinalaisille yrityksille Kajaanin dataekosysteemialustan, TKI-toiminnan ja koulutuksen kautta. Tavoitteena on saada käynnistettyä konkreettisia hankkeita tutkimusyhteistyössä, koulutusviennissä ja datakeskusekosysteemin palvelujen tarjoamisessa Kiinaan. Hankkeessa rakennetaan ja testataan yhteistyömalli kiinalaisten business- ja teknologiapuistojen kanssa. Apuna toteutuksessa käytetään valittuja ulkopuolisia Kiina-asiantuntijoita. Hanke on CEMIS tutkimus- ja koulutuskeskuksen hanke ja hankkeen päätoteuttaja on Kajaanin ammattikorkeakoulu. Hanketta tukee Kajaanin kaupunki, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy ja Renforsin ranta (UPM-Kymmene Oyj).

Lisätietoja KAMKin projektisivulta.
Kontaktihenkilö:
Mikko Kerttula, mikko.kerttula(at)cemis.fi

Aikaisempia projekteja

CEMIS 2017-2018 -kehittämisohjelma
CEMISin 4. kaksivuotinen kehittämisohjelma 2017-2028 valmisteltiin yhdessä CEMIS-toimijoiden, alueen yritysten ja aluekehitysrahoittajien kanssa ja sen tehtävänä oli mahdollistaa keskuksen laadullisten tavoitteiden saavuttaminen, joita olivat mittaus- ja tietojärjestelmäalan tutkimus- ja koulutustoiminnan vetovoimaisuuden, kilpailukyvyn ja vaikuttavuuden lisääminen. Ohjelman vaikuttavuustavoitteissa huomioitiin valtakunnalliset strategiat mm. Suomen hallituksen kärkihankkeiden kautta, EU:n aluekehitysrahastojen ohjelmat ja Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma (TOPSU 2017-2018).

Kaksivuotinen ohjelma rahoitettiin pääosin Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmasta ja sen kokonaiskustannusarvio oli noin 3,52 miljoonaa euroa. Ohjelmaa ja sen hankkeita ohjasi ohjausryhmä, joka koostui CEMIS-toimijoiden, rahoittajien ja yritysten edustajista. Ohjelma ja sen hankkeet jakautui kolmeen kehittämiskokonaisuuteen, jotka olivat kestävän biopolttoaine- ja kaivosteollisuuden uudet teknologiat (BIOMIT- ja KAIMIT-hankkeet), liikunnan ja hyvinvoinnin uudet teknologiat ja palvelut (LIIKUTPA-hanke) sekä kansainväliset T&K-, teknologiasiirtopalvelut ja -demonstraatiot (KANTELI-hanke). Ohjelmassa toteutettiin yhteisiä teknologian kehittämishankkeita alueen yritysten liiketoiminnan kehittämisen kannalta keskeisillä teknologia- ja sovellusaloilla, kehitettiin yhteistoimintaa laiteratkaisujen toteuttamisessa, toteutettiin ohjelman
tulosten markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä sekä edistettiin tutkimus- ja kehityshankkeiden tulosten kaupallista hyödyntämistä.

Ohjelman määrällisinä tavoitteina verrattuna edellisen ohjelman tuloksiin ovat kaksinkertaistaa keskuksen kansainvälinen rahoitus ja lisätä yritysrahoitusta noin 30%:lla. Lisäksi tavoitteena on synnyttää vähintään 6 uutta yritystä ja kaupallistaa vähintään 4 CEMISissä kehitettyä teknologiaa.

Ohjelmassa toteutettavat hankkeet olivat: LIIKUTPA, BIOMIT, KAIMIT ja KANTELI.
Osapuolet:
Oulun yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu, VTT Teknologian tutkimuskeskus Oy, Jyväskylän yliopisto ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Aikataulu:
1.1.2017 - 31.12.2018
Rahoitus:
EUR 3.520.000 - Kainuun liitto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta, yritykset ja omarahoitus
Yhteenveto:
CEMISin 4. kaksivuotinen kehittämisohjelma 2017-2028 valmisteltiin yhdessä CEMIS-toimijoiden, alueen yritysten ja aluekehitysrahoittajien kanssa ja sen tehtävänä oli mahdollistaa keskuksen laadullisten tavoitteiden saavuttaminen, joita olivat mittaus- ja tietojärjestelmäalan tutkimus- ja koulutustoiminnan vetovoimaisuuden, kilpailukyvyn ja vaikuttavuuden lisääminen. Ohjelman vaikuttavuustavoitteissa huomioitiin valtakunnalliset strategiat mm. Suomen hallituksen kärkihankkeiden kautta, EU:n aluekehitysrahastojen ohjelmat ja Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma (TOPSU 2017-2018).

Kaksivuotinen ohjelma rahoitettiin pääosin Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmasta ja sen kokonaiskustannusarvio oli noin 3,52 miljoonaa euroa. Ohjelmaa ja sen hankkeita ohjasi ohjausryhmä, joka koostui CEMIS-toimijoiden, rahoittajien ja yritysten edustajista. Ohjelma ja sen hankkeet jakautui kolmeen kehittämiskokonaisuuteen, jotka olivat kestävän biopolttoaine- ja kaivosteollisuuden uudet teknologiat (BIOMIT- ja KAIMIT-hankkeet), liikunnan ja hyvinvoinnin uudet teknologiat ja palvelut (LIIKUTPA-hanke) sekä kansainväliset T&K-, teknologiasiirtopalvelut ja -demonstraatiot (KANTELI-hanke). Ohjelmassa toteutettiin yhteisiä teknologian kehittämishankkeita alueen yritysten liiketoiminnan kehittämisen kannalta keskeisillä teknologia- ja sovellusaloilla, kehitettiin yhteistoimintaa laiteratkaisujen toteuttamisessa, toteutettiin ohjelman
tulosten markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä sekä edistettiin tutkimus- ja kehityshankkeiden tulosten kaupallista hyödyntämistä.

Ohjelman määrällisinä tavoitteina verrattuna edellisen ohjelman tuloksiin ovat kaksinkertaistaa keskuksen kansainvälinen rahoitus ja lisätä yritysrahoitusta noin 30%:lla. Lisäksi tavoitteena on synnyttää vähintään 6 uutta yritystä ja kaupallistaa vähintään 4 CEMISissä kehitettyä teknologiaa.

Ohjelmassa toteutettavat hankkeet olivat: LIIKUTPA, BIOMIT, KAIMIT ja KANTELI.
Kontaktihenkilö:
Mikko Kerttula, mikko.kerttula(at)cemis.fi
LIIKUTPA - Liikunnan ja hyvinvoinnin uudet teknologiat ja palvelut
Jyväskylän yliopiston koordinoiman LIIKUTPA – Liikunnan ja hyvinvoinnin uudet teknologiat ja palvelut – hankkeen tavoitteena on tuottaa mittaus- ja testausratkaisuja, jotka mahdollistavat omaehtoisen hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimisen, julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen etä- ja itsediagnostiikan suuntaan sekä suomalaisen huippu-urheilun ja urheiluteknologialiiketoiminnan kehittymisen. Hanke on kaksivuotinen, ja toteutetaan
ryhmähankkeena kaikkien viiden CEMIS-toimijan kesken. Hankkeella on yhteys KAMK:n KANTELI - Kansainvälinen teknologialiiketoiminta -hankkeeseen.

LIIKUTPA on CEMIS 2017-2018 -kehittämisohjelman hanke.
Osapuolet:
Jyväskylän yliopisto (koordinaattori), Oulun yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Aikataulu:
1.1.2017 - 31.12.2028
Rahoitus:
EUR 1 431 000: Kainuun liitto (EAKR), Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta, yritykset ja omarahoitus
Yhteenveto:
Jyväskylän yliopiston koordinoiman LIIKUTPA – Liikunnan ja hyvinvoinnin uudet teknologiat ja palvelut – hankkeen tavoitteena on tuottaa mittaus- ja testausratkaisuja, jotka mahdollistavat omaehtoisen hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimisen, julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen etä- ja itsediagnostiikan suuntaan sekä suomalaisen huippu-urheilun ja urheiluteknologialiiketoiminnan kehittymisen. Hanke on kaksivuotinen, ja toteutetaan
ryhmähankkeena kaikkien viiden CEMIS-toimijan kesken. Hankkeella on yhteys KAMK:n KANTELI - Kansainvälinen teknologialiiketoiminta -hankkeeseen.

LIIKUTPA on CEMIS 2017-2018 -kehittämisohjelman hanke.
Kontaktihenkilö:
Anni Hakkarainen, Jyväskylän yliopisto
BIOMIT - Uudistuvan biotalouden sektorin sekä kaivannaisteollisuuden prosessi- ja mittauskehitys
BIOMIT hankkeen tavoite on vähentää teollisuuden hiilidioksidipäästöjä kehittämällä mittausratkaisuja bioenergiatuotannon ja kaivosteollisuuden prosessien optimointiin. Tavoitteena on myös vähentää teollisuuden ympäristöhaittoja kehittämällä ratkaisuja prosessiteollisuuden ja kaivosten vesienhallintaan sekä uusia menetelmiä Kainuun biomassojen ja niiden sivuvirtojen tehokkaaseen hyödyntämiseen kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Hanketta on valmisteltu tiiviisti kaikkien merkittävien yritysten kanssa Kainuussa (Terrafame, St1, Valmet Automation, KaiCell Fibers) sekä laajan alueellisen Pk-yritys joukon (Aquaminerals, Prometec, Teollisuustaito, Meoline, Sotkamo Silver, Mondo Minerals, Nordic Biorefinary, Koneistamo Alm, Kuhmo Oy, Kajaani Wood, Infrasuunnittelu, EHPTekniikka, Otanmäki Mine, Tieto-Oskari) kanssa ja tavoitteet on asetettu heidän myös heidän tavoitteista. Yritykset ovat myös sitoutuneet rahoittamaan BIOMIT-hanketta ja toimimaan teknologian testaajina hankkeen aikana kehitetyille innovaatioille.

Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat neljään työpakettiin; Työpaketti 1: Mallinnusosaaminen syventäminen ja kehittäminen, Työpaketti 2: Reaaliaikainen monitorointi ja osaamisen kehittäminen, Työpaketti 3: Mittausratkaisujen pilotointi, Työpaketti 4: Ennakoivat mittausratkaisut sekä mittaustiedon ja sen luotettavuuden hallinta sekä Työpaketti 5: Hallinto, viestintä ja kaupallistamisenvalmistelu. Rakenne ja toimintamalli on havaittu aikaisemmissa hankkeissa
hyväksi, jotta kehitettyjä teknologioita ja innovaatiota saadaan mahdollisimman nopeasti kaupallistettua.

BIOMIT hanketta koordinoi Oulun yliopisto ja osatoteuttajina ovat VTT Oy ja CSC Oy. Hankkeella on yhteys KAMK:n KANTELI - Kansainvälinen teknologialiiketoiminta -hankkeeseen, jonka kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä tässä hankkeessa kehitettyjen teknologioiden ja menetelmien kaupallistamiseksi ja alkuvuodesta 2017 jätettävään KAIMIT hankkeeseen. Hanke on kaksivuotinen.

BIOMIT on CEMIS 2017-2018 -kehittämisohjelman hanke.
Osapuolet:
Oulun yliopiston mittaustekniikan yksikkö (MITY), VTT MIKES Kajaani ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Aikataulu:
1.1.2017 - 31.12.2028
Rahoitus:
EUR 924.531: Kainuun liitto (EAKR), Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta, yritykset ja omarahoitus
Yhteenveto:
BIOMIT hankkeen tavoite on vähentää teollisuuden hiilidioksidipäästöjä kehittämällä mittausratkaisuja bioenergiatuotannon ja kaivosteollisuuden prosessien optimointiin. Tavoitteena on myös vähentää teollisuuden ympäristöhaittoja kehittämällä ratkaisuja prosessiteollisuuden ja kaivosten vesienhallintaan sekä uusia menetelmiä Kainuun biomassojen ja niiden sivuvirtojen tehokkaaseen hyödyntämiseen kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Hanketta on valmisteltu tiiviisti kaikkien merkittävien yritysten kanssa Kainuussa (Terrafame, St1, Valmet Automation, KaiCell Fibers) sekä laajan alueellisen Pk-yritys joukon (Aquaminerals, Prometec, Teollisuustaito, Meoline, Sotkamo Silver, Mondo Minerals, Nordic Biorefinary, Koneistamo Alm, Kuhmo Oy, Kajaani Wood, Infrasuunnittelu, EHPTekniikka, Otanmäki Mine, Tieto-Oskari) kanssa ja tavoitteet on asetettu heidän myös heidän tavoitteista. Yritykset ovat myös sitoutuneet rahoittamaan BIOMIT-hanketta ja toimimaan teknologian testaajina hankkeen aikana kehitetyille innovaatioille.

Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat neljään työpakettiin; Työpaketti 1: Mallinnusosaaminen syventäminen ja kehittäminen, Työpaketti 2: Reaaliaikainen monitorointi ja osaamisen kehittäminen, Työpaketti 3: Mittausratkaisujen pilotointi, Työpaketti 4: Ennakoivat mittausratkaisut sekä mittaustiedon ja sen luotettavuuden hallinta sekä Työpaketti 5: Hallinto, viestintä ja kaupallistamisenvalmistelu. Rakenne ja toimintamalli on havaittu aikaisemmissa hankkeissa
hyväksi, jotta kehitettyjä teknologioita ja innovaatiota saadaan mahdollisimman nopeasti kaupallistettua.

BIOMIT hanketta koordinoi Oulun yliopisto ja osatoteuttajina ovat VTT Oy ja CSC Oy. Hankkeella on yhteys KAMK:n KANTELI - Kansainvälinen teknologialiiketoiminta -hankkeeseen, jonka kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä tässä hankkeessa kehitettyjen teknologioiden ja menetelmien kaupallistamiseksi ja alkuvuodesta 2017 jätettävään KAIMIT hankkeeseen. Hanke on kaksivuotinen.

BIOMIT on CEMIS 2017-2018 -kehittämisohjelman hanke.
Kontaktihenkilö:
Jarkko Räty, MITY
KAIMIT – Kaivos- ja muusta teollisuudesta ympäristöön johdettavien vesien uudet mittaukset
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa toimivia uusia mittausmenetelmiä teollisuudesta vesistöihin laskettavien vesien sulfaatti- ja fosfaattipitoisuuksien monitorointiin. Tällä hetkellä markkinat eivät tarjoa kustannustehokkaita ja luotettavia menetelmiä pienten sulfaatti-ja fosfaattipitoisuuksien monitorointiin. Hankkeessa kehitetään sähkökemiaan ja optisiin menetelmiin perustuvia menetelmiä, rakennetaan demonstraatiolaitteet kenttämittauksiin ja pilotoidaan ne teollisuuden
kohteissa. Tuloksena saadaan uusia teknologisia ratkaisuja, joita voidaan kaupallistaa hankkeen jälkeen yritysten T&K-projektien kautta.

KAIMIT on CEMIS 2017-2018 -kehittämisohjelman hanke.
Osapuolet:
Oulun yliopiston mittaustekniikan yksikkö (MITY)
Aikataulu:
1.5.2017 - 31.1.2020
Rahoitus:
EUR 399.707: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (EAKR) ja omarahoitus
Yhteenveto:
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa toimivia uusia mittausmenetelmiä teollisuudesta vesistöihin laskettavien vesien sulfaatti- ja fosfaattipitoisuuksien monitorointiin. Tällä hetkellä markkinat eivät tarjoa kustannustehokkaita ja luotettavia menetelmiä pienten sulfaatti-ja fosfaattipitoisuuksien monitorointiin. Hankkeessa kehitetään sähkökemiaan ja optisiin menetelmiin perustuvia menetelmiä, rakennetaan demonstraatiolaitteet kenttämittauksiin ja pilotoidaan ne teollisuuden
kohteissa. Tuloksena saadaan uusia teknologisia ratkaisuja, joita voidaan kaupallistaa hankkeen jälkeen yritysten T&K-projektien kautta.

KAIMIT on CEMIS 2017-2018 -kehittämisohjelman hanke.
Kontaktihenkilö:
Jukka Räty, MITY
KANTELI - Kansainvälinen teknologialiiketoiminta
Kajaanin ammattikorkeakoulun suunnittelemassa KANTELI Kansainvälinen teknologialiiketoiminta -hankkeessa tavoitteena on vuosina 2017 ja 2018 kehittää toimintamalli, jonka avulla pystytään tehokkaasti edistämään spin-off yritystoiminnan syntymistä ja niiden kansainvälisen liiketoiminnan kehittymistä Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeen toteutukseen osallistuu kaikki CEMISin toimijat omien rinnakkaisten kehittämishankkeidensa kautta. Kaksiosaisen hankkeen yhdistävänä tekijänä on kansainvälisen liiketoiminnan edellytysten vahvistaminen ja uuden liiketoiminnan synnyttäminen. Hankkeen tavoitteina on synnyttää uusia spin-off -yrityksiä, verkottaa alkavia yrityksiä olemassa olevien kanssa ja lisätä toiminta-alueen alkavien teknologiayritysten kv-liiketoiminnan mahdollisuuksia.

KANTELI on CEMIS 2017-2018 -kehittämisohjelman hanke.
Osapuolet:
CEMIS Business Development - CBD (Kajaanin ammattikorkeakoulu)
Aikataulu:
1.1.2017 - 31.12.2018
Rahoitus:
EUR 622.860: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (EAKR) ja omarahoitus
Yhteenveto:
Kajaanin ammattikorkeakoulun suunnittelemassa KANTELI Kansainvälinen teknologialiiketoiminta -hankkeessa tavoitteena on vuosina 2017 ja 2018 kehittää toimintamalli, jonka avulla pystytään tehokkaasti edistämään spin-off yritystoiminnan syntymistä ja niiden kansainvälisen liiketoiminnan kehittymistä Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeen toteutukseen osallistuu kaikki CEMISin toimijat omien rinnakkaisten kehittämishankkeidensa kautta. Kaksiosaisen hankkeen yhdistävänä tekijänä on kansainvälisen liiketoiminnan edellytysten vahvistaminen ja uuden liiketoiminnan synnyttäminen. Hankkeen tavoitteina on synnyttää uusia spin-off -yrityksiä, verkottaa alkavia yrityksiä olemassa olevien kanssa ja lisätä toiminta-alueen alkavien teknologiayritysten kv-liiketoiminnan mahdollisuuksia.

KANTELI on CEMIS 2017-2018 -kehittämisohjelman hanke.
Kontaktihenkilö:
Anas Al Natsheh, CBD
CEMIS 2015-2016 -kehittämisohjelma
CEMIS 2015-2016 -kehittämisohjelma on Kainuun liiton ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päärahoittama CEMISin neljän toimijan (Oulun yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu, VTT ja Jyväskylän yliopisto) yhteinen kehittämisohjelma. Ohjelma jakautuu kolmeen kehittämiskokonaisuuteen, jotka ovat koulutustoiminnan kehittäminen, teknologian kehittäminen sekä teknologialiiketoiminnan ja palvelutoiminnan kehittäminen. Teknologian kehitystoimenpiteet kohdentuvat Kainuun alueen kehityksen kannalta keskeisille sovellusalueille. Näitä ovat kaivannaisala, bioenergian ja biopolttoaineiden tuotanto, liikunta- ja hyvinvointiala sekä peli- ja simulaattoriala. Kehittämisohjelman Teknologian kehitys toteutetaan CEMISin toimijoiden yhteishankkeissa, joiden sisältö on suunniteltu yhdessä kainuulaisten yritysten kanssa. Koulutustoiminnan kehittäminen keskittyy ammattikorkeakoulun koulutustoiminnan kehittämiseen kainuulaisen yritystoiminnan tarpeisiin. Kolmas kehittämiskokonaisuus on teknologialiiketoiminnan ja palvelutoiminnan kehittäminen. Toiminta pohjautuu aiemmissa CEMIS kehittämisohjelmissa kehitettyyn tulokselliseksi osoittautuneeseen toimintamalliin. Näiden lisäksi ohjelmaan sisältyy tulosten markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä ja kevyeksi suunniteltu hallinto.

Ohjelmassa toteutettavia hankkeita ovat: TEPA, SIMPPELI, MiKedeKa, FloModNode sekä LIPAT
Osapuolet:
Oulun yliopisto (CEMIS-OULU, nyk. MITY), Kajaanin ammattikorkeakoulu, VTT Teknologian tutkimuskeskus Oy ja Jyväskylän yliopisto
Aikataulu:
1.1.2015-31.12.2016
Rahoitus:
EUR 3.400.000 - Kainuun liitto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta, yritykset ja omarahoitus
Yhteenveto:
CEMIS 2015-2016 -kehittämisohjelma on Kainuun liiton ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päärahoittama CEMISin neljän toimijan (Oulun yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu, VTT ja Jyväskylän yliopisto) yhteinen kehittämisohjelma. Ohjelma jakautuu kolmeen kehittämiskokonaisuuteen, jotka ovat koulutustoiminnan kehittäminen, teknologian kehittäminen sekä teknologialiiketoiminnan ja palvelutoiminnan kehittäminen. Teknologian kehitystoimenpiteet kohdentuvat Kainuun alueen kehityksen kannalta keskeisille sovellusalueille. Näitä ovat kaivannaisala, bioenergian ja biopolttoaineiden tuotanto, liikunta- ja hyvinvointiala sekä peli- ja simulaattoriala. Kehittämisohjelman Teknologian kehitys toteutetaan CEMISin toimijoiden yhteishankkeissa, joiden sisältö on suunniteltu yhdessä kainuulaisten yritysten kanssa. Koulutustoiminnan kehittäminen keskittyy ammattikorkeakoulun koulutustoiminnan kehittämiseen kainuulaisen yritystoiminnan tarpeisiin. Kolmas kehittämiskokonaisuus on teknologialiiketoiminnan ja palvelutoiminnan kehittäminen. Toiminta pohjautuu aiemmissa CEMIS kehittämisohjelmissa kehitettyyn tulokselliseksi osoittautuneeseen toimintamalliin. Näiden lisäksi ohjelmaan sisältyy tulosten markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä ja kevyeksi suunniteltu hallinto.

Ohjelmassa toteutettavia hankkeita ovat: TEPA, SIMPPELI, MiKedeKa, FloModNode sekä LIPAT
Kontaktihenkilö:
Mikko Kerttula, mikko.kerttula(at)cemis.fi
SIMPPELI - Simulaattori- ja peliosaaminen opetuksen kehittämisessä
Hankkeen tavoitteena on kehittää Kajaanin ammattikorkeakoulun tietojärjestelmät-osaamisalueen koulutusta neljän erillistavoitteen kautta. Hankkeessa laajennetaan peli- ja simulaattoritekniikkaan tukeutuvaa koulutustarjontaa koulutusaloille (kone- ja rakennustekniikkaan, liikuntaan ja hyvinvointiin, liiketalouteen ja datacenter-toimintaan), korvataan nykyinen alueelliseen tarpeeseen heikosti vastaava Ajoneuvojen tietojärjestelmät –koulutus kehitettävällä älykkäät järjestelmät –koulutuksella, kytketään peli- ja pelillisyysprojektit opetuksen kautta tiiviisti käytännön yritysprojekteihin ja neljänneksi kehitetään pelialan master-tasoinen opetus yhteistyössä Oulun ja Lapin yliopistojen kanssa.

SIMPPELI on CEMIS 2015-2016 -kehittämisohjelman hanke.
Osapuolet:
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Aikataulu:
1.1.2015 - 31.12.2017
Rahoitus:
EUR 464.000 - Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (ESR) ja toteuttaja omarahoitus
Yhteenveto:
Hankkeen tavoitteena on kehittää Kajaanin ammattikorkeakoulun tietojärjestelmät-osaamisalueen koulutusta neljän erillistavoitteen kautta. Hankkeessa laajennetaan peli- ja simulaattoritekniikkaan tukeutuvaa koulutustarjontaa koulutusaloille (kone- ja rakennustekniikkaan, liikuntaan ja hyvinvointiin, liiketalouteen ja datacenter-toimintaan), korvataan nykyinen alueelliseen tarpeeseen heikosti vastaava Ajoneuvojen tietojärjestelmät –koulutus kehitettävällä älykkäät järjestelmät –koulutuksella, kytketään peli- ja pelillisyysprojektit opetuksen kautta tiiviisti käytännön yritysprojekteihin ja neljänneksi kehitetään pelialan master-tasoinen opetus yhteistyössä Oulun ja Lapin yliopistojen kanssa.

SIMPPELI on CEMIS 2015-2016 -kehittämisohjelman hanke.
Kontaktihenkilö:
Taneli Rantaharju, taneli.rantaharju(at)kamk.fi
TEPA - Teknologiansiirtopalveluiden kehittäminen ja demonstrointi
Hankkeen tavoitteena synnyttää uusia yrityksiä ja uutta liiketoimintaa. Tätä tarvetta varten KAMK:iin kehitetään toimintakonsepti ja palvelumalli yritysten tarpeiden systemaattiseen analysointiin sekä tehostetaan CEMISin teknologian siirtotoimintaa ja laajennetaan kansainvälistä yhteistyöverkostoa kasvaville markkina-alueille. Hankkeen toisena tavoitteena on simulaattoreita ja virtuaaliympäristöjä yhdistelevän urheilijan testauskonseptin luominen hyödyntämällä KAMK:n laitekehitys- ja simulaattoriosaamista. Lisäksi laitekehityksen palveluvalmiuksia kehitetään tiivistämällä yhteistyötä CEMISin toimijoiden kesken. Hankkeen tuloksena syntyy 6 uutta yritystä sekä kaupallistuu 9 kehitettyä teknologiaa.

TEPA on CEMIS 2015-2016 -kehittämisohjelman hanke.
Osapuolet:
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Aikataulu:
1.1.2015 – 31.12.2016
Rahoitus:
EUR 432.998 - Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (EAKR) ja omarahoitus
Yhteenveto:
Hankkeen tavoitteena synnyttää uusia yrityksiä ja uutta liiketoimintaa. Tätä tarvetta varten KAMK:iin kehitetään toimintakonsepti ja palvelumalli yritysten tarpeiden systemaattiseen analysointiin sekä tehostetaan CEMISin teknologian siirtotoimintaa ja laajennetaan kansainvälistä yhteistyöverkostoa kasvaville markkina-alueille. Hankkeen toisena tavoitteena on simulaattoreita ja virtuaaliympäristöjä yhdistelevän urheilijan testauskonseptin luominen hyödyntämällä KAMK:n laitekehitys- ja simulaattoriosaamista. Lisäksi laitekehityksen palveluvalmiuksia kehitetään tiivistämällä yhteistyötä CEMISin toimijoiden kesken. Hankkeen tuloksena syntyy 6 uutta yritystä sekä kaupallistuu 9 kehitettyä teknologiaa.

TEPA on CEMIS 2015-2016 -kehittämisohjelman hanke.
Kontaktihenkilö:
Taneli Rantaharju, taneli.rantaharju(at)kamk.fi
LIPAT - Liikunta- ja hyvinvointiteknologioiden palveluliiketoiminnan kehittäminen
Vuokatissa vierailee vuosittain tuhansia urheilijoita sekä myös työkyvyn ylläpitämisestä ja aktiiviliikunnasta kiinnostuneita. Urheilijoiden myötä alue kiinnostaa lisäksi välinevalmistajia. CEMIS 2015-2016 -kehittämisohjelman toteutus tulee edesauttamaan kaupallisen toiminnan käynnistämistä tai olemassa olevan kehittymistä. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa kaupallistamispotentiaali ja testata teknologiaa urheilija- ja välinetestausmenetelmien (hiihtolajit) sekä hyvinvoinnin mittausteknologioiden osalta sekä uusien että jo tunnistettujen palveluiden tarvitsijoiden tarpeet huomioiden. Hankkeen tuloksena syntyy 3-4 uutta yritystä
sekä 1-2 uutta kaupallistettavaa menetelmää tai palvelua.

LIPAT on CEMIS 2015-2016 -kehittämisohjelman hanke.
Osapuolet:
Jyväskylän yliopisto (koordinaattori), Oulun yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja VTT Teknologian tutkimuskeskus Oy
Aikataulu:
1.1.2015 - 31.12.2016
Rahoitus:
EUR 164.000 - Kainuun liitto (EAKR), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (EAKR), Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta ja omarahoitus
Yhteenveto:
Vuokatissa vierailee vuosittain tuhansia urheilijoita sekä myös työkyvyn ylläpitämisestä ja aktiiviliikunnasta kiinnostuneita. Urheilijoiden myötä alue kiinnostaa lisäksi välinevalmistajia. CEMIS 2015-2016 -kehittämisohjelman toteutus tulee edesauttamaan kaupallisen toiminnan käynnistämistä tai olemassa olevan kehittymistä. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa kaupallistamispotentiaali ja testata teknologiaa urheilija- ja välinetestausmenetelmien (hiihtolajit) sekä hyvinvoinnin mittausteknologioiden osalta sekä uusien että jo tunnistettujen palveluiden tarvitsijoiden tarpeet huomioiden. Hankkeen tuloksena syntyy 3-4 uutta yritystä
sekä 1-2 uutta kaupallistettavaa menetelmää tai palvelua.

LIPAT on CEMIS 2015-2016 -kehittämisohjelman hanke.
Kontaktihenkilö:
Anni Hakkarainen, anni.s.j.hakkarainen(at)jyu.fi
MIKEDEKA - Mittaustekniikan kehittäminen, demonstrointi ja kaupallistaminen
CEMIS-Oulu (nyk. MITY) koordinoi tämän hankkeen kautta mittaustekniikan kehittämiseen, demonstroimiseen ja kaupallistamiseen tähtäävää osuutta CEMIS 2015-2016 –ohjelmassa. Hankkeen tavoitteena on hyödyntää aikaisemmin kehitettyjä teknologioita ja rakentaa niiden pohjalta mittausjärjestelmiä sekä tuottaa tutkimustuloksia ja palveluja, jotka ovat hyödynnettävissä lyhyellä aikavälillä alueen nykyisissä ja uusissa yrityksissä.

Erityisteemana ovat ympäristöasiat kuten vähähiilisyys, tuotantolaitosten emissiot sekä vesien monitorointi. Tähän kehitetään ja sovelletaan mm. sähkökemiaan ja optiikkaan perustuvaa reaaliaikaista mittaustekniikkaa. Työhön sisältyvät laajat teknologioiden ja menetelmien testaukset asiakkaiden applikaatioissa. Hankkeen resursseja kohdennetaan myös Jyväskylän yliopiston koordinoimaan TUJU-hankkeeseen kehitettäessä mittausmenetelmiä terveyden ja hyvinvoinnin sovellutuksiin palvelemaan erityisesti Vuokatin liikunta- ja matkailuympäristön kehittämistä. CEMIS-Oulun ja MIKESin uutena avauksena on prosessien ja ilmiöiden simuloinnin integrointi mittauksiin.

Hankkeessa painotetaan voimakkaasti myös tutkimustulosten kaupallistamista ja osaamisen kehittämiseen liittyvää tulosten markkinointia ja viestintää. Keskeisenä tavoitteena on synnyttää uusia yrityksiä alueelle erityisesti PKsektorille ja uutta liiketoimintaa sekä kaupallistaa kehittämistoiminnan tuloksia.

Hankkeella toteutetaan alueen erityisiä tavoitteita ja visioita esim. biotaloudessa ja kaivannaisteollisuudessa sekä ympäristöteknologian hyödyntämisessä. Näiden päämääränä on tukea paikallista elinkeinoelämää ja Kainuun vetovoimaisuutta eri aloilla sekä korkeatasoisen tutkimus- ja kehitystoiminnan pysyvyyttä Kainuussa.

MIKEDEKA on CEMIS 2015-2016 -kehittämisohjelman hanke.
Osapuolet:
Oulun yliopisto (CEMIS-OULU, nyk. MITY) ja VTT MIKES Kajaani
Aikataulu:
1.1.2015 – 31.12.2016
Rahoitus:
EUR 2.100.000 - Regional Council of Kainuu (ERDF), City of Kajaani, Municipality of Sotkamo, industry funding and self-financing
Yhteenveto:
CEMIS-Oulu (nyk. MITY) koordinoi tämän hankkeen kautta mittaustekniikan kehittämiseen, demonstroimiseen ja kaupallistamiseen tähtäävää osuutta CEMIS 2015-2016 –ohjelmassa. Hankkeen tavoitteena on hyödyntää aikaisemmin kehitettyjä teknologioita ja rakentaa niiden pohjalta mittausjärjestelmiä sekä tuottaa tutkimustuloksia ja palveluja, jotka ovat hyödynnettävissä lyhyellä aikavälillä alueen nykyisissä ja uusissa yrityksissä.

Erityisteemana ovat ympäristöasiat kuten vähähiilisyys, tuotantolaitosten emissiot sekä vesien monitorointi. Tähän kehitetään ja sovelletaan mm. sähkökemiaan ja optiikkaan perustuvaa reaaliaikaista mittaustekniikkaa. Työhön sisältyvät laajat teknologioiden ja menetelmien testaukset asiakkaiden applikaatioissa. Hankkeen resursseja kohdennetaan myös Jyväskylän yliopiston koordinoimaan TUJU-hankkeeseen kehitettäessä mittausmenetelmiä terveyden ja hyvinvoinnin sovellutuksiin palvelemaan erityisesti Vuokatin liikunta- ja matkailuympäristön kehittämistä. CEMIS-Oulun ja MIKESin uutena avauksena on prosessien ja ilmiöiden simuloinnin integrointi mittauksiin.

Hankkeessa painotetaan voimakkaasti myös tutkimustulosten kaupallistamista ja osaamisen kehittämiseen liittyvää tulosten markkinointia ja viestintää. Keskeisenä tavoitteena on synnyttää uusia yrityksiä alueelle erityisesti PKsektorille ja uutta liiketoimintaa sekä kaupallistaa kehittämistoiminnan tuloksia.

Hankkeella toteutetaan alueen erityisiä tavoitteita ja visioita esim. biotaloudessa ja kaivannaisteollisuudessa sekä ympäristöteknologian hyödyntämisessä. Näiden päämääränä on tukea paikallista elinkeinoelämää ja Kainuun vetovoimaisuutta eri aloilla sekä korkeatasoisen tutkimus- ja kehitystoiminnan pysyvyyttä Kainuussa.

MIKEDEKA on CEMIS 2015-2016 -kehittämisohjelman hanke.
Kontaktihenkilö:
Jukka Räty, jukka.raty(at)oulu.fi
FloModNode - Virtausmallinnuksen sekä UWB ja impulssitutkatekniikkaan perustuvan monitorointialustan kehittäminen
MIKES (VTT Oy) yksi tehtävä on toimia eri CEMIS –osapuolten hankkeissa mittausten luotettavuuteen jäljitettävyyteen liittyvissä asioissa, siten, että mittausmenetelmät ovat kaikilta osin luotettavia ja mittaustuloksella on määritetty epävarmuus, joka perustuu matemaattiseen mittausta kuvaavaan malliin. Mallissa on otettu huomioon kaikki mittausepävarmuuteen vaikuttavat tekijät aina standardikuvaajan muodostamisesta lähtien. Tässä rinnakkaishankkeessa MIKES (VTT Oy) kehittää omaa mallintamisosaamistaan nestevirtauksessa tapahtuvien ilmiöiden suhteen. Tämä on tärkeää, jotta ymmärretään esim. erilaisten rakenteiden vaikutus virtausprofiiliin. Hankkeessa toteutetaan myös demonstraattori (VTT node) UWB (Ultra Wide Band) ja impulssitutkateknologiaan perustuvasta uuden tyyppisestä materiaalivirtojen
monitorointimenetelmästä.

FloModNode on CEMIS 2015-2016 -kehittämisohjelman hanke.
Osapuolet:
VTT MIKES Kajaani
Aikataulu:
1.1.2015 - 31.12.2016
Rahoitus:
EUR 247.000 - Kainuun liitto (EAKR) ja omarahoitus
Yhteenveto:
MIKES (VTT Oy) yksi tehtävä on toimia eri CEMIS –osapuolten hankkeissa mittausten luotettavuuteen jäljitettävyyteen liittyvissä asioissa, siten, että mittausmenetelmät ovat kaikilta osin luotettavia ja mittaustuloksella on määritetty epävarmuus, joka perustuu matemaattiseen mittausta kuvaavaan malliin. Mallissa on otettu huomioon kaikki mittausepävarmuuteen vaikuttavat tekijät aina standardikuvaajan muodostamisesta lähtien. Tässä rinnakkaishankkeessa MIKES (VTT Oy) kehittää omaa mallintamisosaamistaan nestevirtauksessa tapahtuvien ilmiöiden suhteen. Tämä on tärkeää, jotta ymmärretään esim. erilaisten rakenteiden vaikutus virtausprofiiliin. Hankkeessa toteutetaan myös demonstraattori (VTT node) UWB (Ultra Wide Band) ja impulssitutkateknologiaan perustuvasta uuden tyyppisestä materiaalivirtojen
monitorointimenetelmästä.

FloModNode on CEMIS 2015-2016 -kehittämisohjelman hanke.
Kontaktihenkilö:
Petri Koponen, petri.koponen(at)vtt.fi
Urheiluakatemia
Hankkeen tavoitteena on rakentaa yksinkertainen ja toimiva seurantajärjestelmä fyysisen kuormituksen, kehittymisen ja tekniikan seurantaan. Lisäksi rakennetaan tarvittavat testipaketit ja palautteet ko. asioiden arvioimiseen kestävyyslajien urheilijoille Vuokattiin ja alppilajien urheilijoille Rukalle sekä heidän valmentajilleen työkalut käytännön toiminnan avuksi. Seurantajärjestelmän yhtenä runkona toimii uuden sukupolven sykemittari. Hiihtotekniikan analysointiin rakennetun prototyypin käytettävyyttä parannetaan. Järjestelmän nopeutta biomekaanisten muuttujien arviointiin ja tulosten tulkintaan kehitetään edelleen. Muita fysiologisia ja biomekanisia mittareita ja menetelmiä testataan hankkeen aikana ja luodaan käytännössä toimiva kokonaisuus valmentajan ja urheilijan tueksi.
Osapuolet:
Jyväskylän yliopisto ja Oulun yliopisto (CEMIS-OULU, nyk. MITY)
Aikataulu:
1.1.2015 - 31.1.2017
Rahoitus:
EUR 300.000 - Kainuun liitto (EAKR) ja omarahoitus
Yhteenveto:
Hankkeen tavoitteena on rakentaa yksinkertainen ja toimiva seurantajärjestelmä fyysisen kuormituksen, kehittymisen ja tekniikan seurantaan. Lisäksi rakennetaan tarvittavat testipaketit ja palautteet ko. asioiden arvioimiseen kestävyyslajien urheilijoille Vuokattiin ja alppilajien urheilijoille Rukalle sekä heidän valmentajilleen työkalut käytännön toiminnan avuksi. Seurantajärjestelmän yhtenä runkona toimii uuden sukupolven sykemittari. Hiihtotekniikan analysointiin rakennetun prototyypin käytettävyyttä parannetaan. Järjestelmän nopeutta biomekaanisten muuttujien arviointiin ja tulosten tulkintaan kehitetään edelleen. Muita fysiologisia ja biomekanisia mittareita ja menetelmiä testataan hankkeen aikana ja luodaan käytännössä toimiva kokonaisuus valmentajan ja urheilijan tueksi.
Kontaktihenkilö:
Vesa Linnamo, vesa.linnamo(at)jyu.fi
CEMIS 2013-2014 -kehittämisohjelma
CEMIS 2013-2014 -kehittämisohjelmassa edistetään yritystoiminnan kehittymistä kehittämällä yritysten liiketoiminnan uusiutumisen tarpeisiin uutta teknologiaa sekä synnyttämällä uutta opiskelija- ja tutkijalähtöistä yritystoimintaa. Kehittämisohjelma jakautuu kuuteen toimenpidekokonaisuuteen. Näissä mahdollistetaan keskuksen toiminta resursoimalla avainhenkilöiden toiminta, toteutetaan alueen yritysten liiketoiminnan kehittämisen kannalta keskeisillä teknologia- ja sovellusaloilla keskuksen toimijoiden yhteisiä teknologian kehittämishankkeita, kehitetään keskuksen yhteistoimintaa laiteratkaisujen toteuttamisessa, toteutetaan ohjelman tulosten markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä sekä edistetään keskuksen toteuttamien tutkimus- ja kehityshankkeiden tulosten kaupallista hyödyntämistä. Ohjelmassa kehitetään nestemäisten näytteiden online-mittausratkaisuja ONNI-hankkeessa, uuden tyyppiseen radiotekniikkaan perustuvaa tutkaratkaisua UWBIT-hankkeessa, hiihdon tutkimusympäristöä ja mittausratkaisuja HIIHTO-hankkeessa sekä uudentyyppistä matkailun ja liikunnan simulaattoria ATHENE-hankkkeessa.

Kehittämisohjelmassa tavoitellaan merkittävää CEMISin toiminnan kilpailukyvyn ja vaikuttavuuden parantumista. Tavoitteena on synnyttää kehittämisohjelman aikana (2013-2014) yhteensä 4 uutta opiskelijoiden tai tutkijoiden perustamaa yritystä ja 6 kaupallistettua teknologiaa. Lisäksi tavoitteena on edelleen kasvattaa kansallisen ja kansainvälisen kilpaillun tutkimusrahoituksen ja yritysrahoituksen osuutta sekä lisätä merkittävästi ulkomaisten yritysyhteistyökumppaneiden määrää. Ohjelman tavoitteena on myös tuottaa yritysten tarpeisiin osaajia tarjoamalla opinnäytetyöaiheita. Ohjelman kokonaiskustannusarvio on 4,02 miljoonaa euroa ja ohjelman toteuttajat ovat Oulun yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu, VTT, MIKES ja Jyväskylän yliopisto

Kehittämisohjelman ohjelmapäällikkönä toimi CEMIS-johtaja Risto Oikari.
Osapuolet:
Oulun yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu, VTT-MIKES ja Jyväskylän yliopisto
Aikataulu:
1.1.2013 - 31.12.2014
Rahoitus:
EUR 4.02.000 - Kainuun liitto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta, yritykset ja omarahoitus
Yhteenveto:
CEMIS 2013-2014 -kehittämisohjelmassa edistetään yritystoiminnan kehittymistä kehittämällä yritysten liiketoiminnan uusiutumisen tarpeisiin uutta teknologiaa sekä synnyttämällä uutta opiskelija- ja tutkijalähtöistä yritystoimintaa. Kehittämisohjelma jakautuu kuuteen toimenpidekokonaisuuteen. Näissä mahdollistetaan keskuksen toiminta resursoimalla avainhenkilöiden toiminta, toteutetaan alueen yritysten liiketoiminnan kehittämisen kannalta keskeisillä teknologia- ja sovellusaloilla keskuksen toimijoiden yhteisiä teknologian kehittämishankkeita, kehitetään keskuksen yhteistoimintaa laiteratkaisujen toteuttamisessa, toteutetaan ohjelman tulosten markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä sekä edistetään keskuksen toteuttamien tutkimus- ja kehityshankkeiden tulosten kaupallista hyödyntämistä. Ohjelmassa kehitetään nestemäisten näytteiden online-mittausratkaisuja ONNI-hankkeessa, uuden tyyppiseen radiotekniikkaan perustuvaa tutkaratkaisua UWBIT-hankkeessa, hiihdon tutkimusympäristöä ja mittausratkaisuja HIIHTO-hankkeessa sekä uudentyyppistä matkailun ja liikunnan simulaattoria ATHENE-hankkkeessa.

Kehittämisohjelmassa tavoitellaan merkittävää CEMISin toiminnan kilpailukyvyn ja vaikuttavuuden parantumista. Tavoitteena on synnyttää kehittämisohjelman aikana (2013-2014) yhteensä 4 uutta opiskelijoiden tai tutkijoiden perustamaa yritystä ja 6 kaupallistettua teknologiaa. Lisäksi tavoitteena on edelleen kasvattaa kansallisen ja kansainvälisen kilpaillun tutkimusrahoituksen ja yritysrahoituksen osuutta sekä lisätä merkittävästi ulkomaisten yritysyhteistyökumppaneiden määrää. Ohjelman tavoitteena on myös tuottaa yritysten tarpeisiin osaajia tarjoamalla opinnäytetyöaiheita. Ohjelman kokonaiskustannusarvio on 4,02 miljoonaa euroa ja ohjelman toteuttajat ovat Oulun yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu, VTT, MIKES ja Jyväskylän yliopisto

Kehittämisohjelman ohjelmapäällikkönä toimi CEMIS-johtaja Risto Oikari.
Kontaktihenkilö:
Risto Oikari, risto.oikari(at)kamk.fi
ONNI - Online-mittaustekniikan kehitys
ONNI-hankkeessa kehitettiin uutta mittausteknologiaa ja uusia menetelmiä nestemäisten näytteiden on-line-mittaustarpeisiin. Tavoitteena oli kehittää nestemäisten näytteiden fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien online-mittausmenetelmiä, mittausjärjestelmiä ja testausympäristöä nestemäisten biopolttoaineiden, kaivosteollisuuden vesien sekä muiden prosessinesteiden ja lietteiden mittaustarpeisiin.

ONNI on CEMIS 2013-2014 -kehittämisohjelman hanke.
Osapuolet:
Oulun yliopisto, VTT-MIKES ja Kajaanin ammattikorkeakoulu
Aikataulu:
1.1.2013 - 31.12.2014
Rahoitus:
EUR 1.212.800 - Kainuun liitto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta, yritykset ja omarahoitus
Yhteenveto:
ONNI-hankkeessa kehitettiin uutta mittausteknologiaa ja uusia menetelmiä nestemäisten näytteiden on-line-mittaustarpeisiin. Tavoitteena oli kehittää nestemäisten näytteiden fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien online-mittausmenetelmiä, mittausjärjestelmiä ja testausympäristöä nestemäisten biopolttoaineiden, kaivosteollisuuden vesien sekä muiden prosessinesteiden ja lietteiden mittaustarpeisiin.

ONNI on CEMIS 2013-2014 -kehittämisohjelman hanke.
Kontaktihenkilö:
Jarkko Räty, jarkko.raty(at)oulu.fi
UWBIT - UWB-impulssitutkan soveltaminen työkone- ja ajoneuvoympäristöön
Hankkeessa tutkitaan impulssitutkan (UWB) sovelluksia työkone- ja ajoneuvoympäristöissä. UWB impulssitutka (jäljempänä UWBIT) on UWB taajuusalueella ja määrityksillä toimiva tutkateknologia, jota on jonkin verran tutkittu sotilaskäytössä ja lääketieteessä. Ajoneuvoteknologiaan liittyviä sovelluksia tai artikkeleita emme ole onnistuneet löytämään. UWBIT teknologian keskeinen ja idean synnyttänyt sovellus on työturvallisuus. Työkoneen operaattorin (kuljettaja, käyttäjä) suojeleminen itseltään on mielenkiintoinen UWBIT:n käyttökohde. Tarkoitus on myös tutkia UWBIT:n käyttökelpoisuutta erilaisten seinien (kaivokset) ym. muotojen kartoittamisessa ja urheilussa suoritusten seurannassa ja kuntoilijoiden sykkeen ja hengityksen monitoroinnissa.

UWBIT on CEMIS 2013-2014 -kehittämisohjelman hanke.
Osapuolet:
VTT ja Kajaanin ammattikorkeakoulu
Aikataulu:
1.1.2013 - 31.12.2014
Rahoitus:
EUR 273.900 - Kainuun liitto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta ja omarahoitus
Yhteenveto:
Hankkeessa tutkitaan impulssitutkan (UWB) sovelluksia työkone- ja ajoneuvoympäristöissä. UWB impulssitutka (jäljempänä UWBIT) on UWB taajuusalueella ja määrityksillä toimiva tutkateknologia, jota on jonkin verran tutkittu sotilaskäytössä ja lääketieteessä. Ajoneuvoteknologiaan liittyviä sovelluksia tai artikkeleita emme ole onnistuneet löytämään. UWBIT teknologian keskeinen ja idean synnyttänyt sovellus on työturvallisuus. Työkoneen operaattorin (kuljettaja, käyttäjä) suojeleminen itseltään on mielenkiintoinen UWBIT:n käyttökohde. Tarkoitus on myös tutkia UWBIT:n käyttökelpoisuutta erilaisten seinien (kaivokset) ym. muotojen kartoittamisessa ja urheilussa suoritusten seurannassa ja kuntoilijoiden sykkeen ja hengityksen monitoroinnissa.

UWBIT on CEMIS 2013-2014 -kehittämisohjelman hanke.
Kontaktihenkilö:
Petri Koponen, petri.koponen(at)vtt.fi
Water-M
The main expected result in Water-M is the specification, design and development of a framework to support the intelligent management of smart water networks. Along the Water-M –project the objectives of Oulu University are in general as follows: 1) to participate in development of environmental applications in the field of water supply that have highly positive and significant societal and economical impact, 2) to support strongly the creation of new start-up enterprises and increase competitiveness of SME based on environmental technology and CleanTech, 3) development of existing products by facilitating the integration with smart water management tools and domains, 4) to apply novel and rapid on-line methods for real-time water measurements and especially focus to develop new business opportunities for on-line measurements, 5) to create and estimate new business potential for developed measurement instrument, 6) to test and evaluate the developed technology in real environmental measurement processes and conditions, and 7) to support the identification and development of ideas towards the development of values and business networks in the field of Smart Water Technology. The main and very concrete objective is as follows: during the WATER-M project (2014-2016) is to create a network of Finnish SME operators, which aims at the creation of export network in the future.
Osapuolet:
Oulun yliopisto (CEMIS-OULU, nyk. MITY, ja Oulun yksikkö), Measurepolis Development (nykyään osana KAMKia) ja kv-kumppanit
Aikataulu:
1.7.2014 - 30.9.2016
Rahoitus:
EUR 321.000: ITEA2 (kansalliset rahoittajat) ja omarahoitus
Yhteenveto:
The main expected result in Water-M is the specification, design and development of a framework to support the intelligent management of smart water networks. Along the Water-M –project the objectives of Oulu University are in general as follows: 1) to participate in development of environmental applications in the field of water supply that have highly positive and significant societal and economical impact, 2) to support strongly the creation of new start-up enterprises and increase competitiveness of SME based on environmental technology and CleanTech, 3) development of existing products by facilitating the integration with smart water management tools and domains, 4) to apply novel and rapid on-line methods for real-time water measurements and especially focus to develop new business opportunities for on-line measurements, 5) to create and estimate new business potential for developed measurement instrument, 6) to test and evaluate the developed technology in real environmental measurement processes and conditions, and 7) to support the identification and development of ideas towards the development of values and business networks in the field of Smart Water Technology. The main and very concrete objective is as follows: during the WATER-M project (2014-2016) is to create a network of Finnish SME operators, which aims at the creation of export network in the future.
Kontaktihenkilö:
Jarkko Räty, jarkko.raty(at)oulu.fi
HIIHTO - Hiihdon välintestausmenetelmät
Hankkeen tavoitteena on 1) kehittää kylmälaboratoriotoimintaa hiihtolajien välinetestaukseen sekä etsiä soveltavia tutkimusmahdollisuuksia yhteistyökumppaneiden avulla, 2) kehittää suksen ominaisuuksien mittausmenetelmiä (olosuhteiden vaikutus suksen ominaisuuksiin ja toimintaan) liikuntateknologian yksikön toteuttamien hiihdon voimanmittausjärjestelmien luotettavuuden parantamiseksi, 3) jatkaa lumitutkimusta mm. vesimäärän ja latukemikaalien havaitsemiseksi lumesta, 4) CEMIS-kehittämisohjelman 2011–2012 LIIKE-hankkeessa toteutetun hiihdon mittausmoduulin prototyypin jatkokehitys, 5) L-laktaattisensorin jatkokehitys, sekä 6) koordinointi. Hanke tukee enenevässä määrin tavoitetta toteuttaa Vuokattiin ainutlaatuinen talvilajien, erityisesti hiihtolajien, valmennus-, testaus- ja tutkimuskeskittymä.
Osapuolet:
Jyväskylän ja Oulun yliopistot, Kajaanin ammattikorkeakoulu, MIKES, VTT
Aikataulu:
1.1.2013 - 31.12.2014
Rahoitus:
EUR 692.000: ESR, EAKR, omarahoitus ja kuntarahoitus
Yhteenveto:
Hankkeen tavoitteena on 1) kehittää kylmälaboratoriotoimintaa hiihtolajien välinetestaukseen sekä etsiä soveltavia tutkimusmahdollisuuksia yhteistyökumppaneiden avulla, 2) kehittää suksen ominaisuuksien mittausmenetelmiä (olosuhteiden vaikutus suksen ominaisuuksiin ja toimintaan) liikuntateknologian yksikön toteuttamien hiihdon voimanmittausjärjestelmien luotettavuuden parantamiseksi, 3) jatkaa lumitutkimusta mm. vesimäärän ja latukemikaalien havaitsemiseksi lumesta, 4) CEMIS-kehittämisohjelman 2011–2012 LIIKE-hankkeessa toteutetun hiihdon mittausmoduulin prototyypin jatkokehitys, 5) L-laktaattisensorin jatkokehitys, sekä 6) koordinointi. Hanke tukee enenevässä määrin tavoitetta toteuttaa Vuokattiin ainutlaatuinen talvilajien, erityisesti hiihtolajien, valmennus-, testaus- ja tutkimuskeskittymä.
Kontaktihenkilö:
Anni Hakkarainen, anni.s.j.hakkarainen(at)jyu.fi
ATHENE - Virtuaalinen harjoittelu-, tutkimus-, testaus- ja matkailuympäristö
ATHENE-hankkeen tavoitteena on toteuttaa konsepti (ATHENE–konsepti) uudenlaisten virtuaalikuntoiluympäristöjen kehittämiseksi ja toteuttaa konseptin avulla 2-3 pilottiympäristöä. Uudet virtuaaliset ympäristöt lisäävät kuntosalilaitteiden käytön vetovoimaisuutta ja liikunnan harrastamisen mielekkyyttä. Lisäksi ATHENE-konsepti sisältää uudenkaltaisen innovaation virtuaalimatkailuun ja luo mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan kehittämiselle ja uuden yritystoiminnan käynnistämiselle. Pilottiympäristöt toteutetaan Kainuun, erityisesti Vuokatin, alueen tarpeista lähtien ja ne tulevat tukemaan alueen matkailua ja muuta elinkeinoelämää.
Osapuolet:
Kajaanin ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ja Oulun yliopisto
Aikataulu:
1.1.2013 - 31.12.2014
Rahoitus:
EUR 334.000: ESR, EAKR, omarahoitus ja kuntarahoitus
Yhteenveto:
ATHENE-hankkeen tavoitteena on toteuttaa konsepti (ATHENE–konsepti) uudenlaisten virtuaalikuntoiluympäristöjen kehittämiseksi ja toteuttaa konseptin avulla 2-3 pilottiympäristöä. Uudet virtuaaliset ympäristöt lisäävät kuntosalilaitteiden käytön vetovoimaisuutta ja liikunnan harrastamisen mielekkyyttä. Lisäksi ATHENE-konsepti sisältää uudenkaltaisen innovaation virtuaalimatkailuun ja luo mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan kehittämiselle ja uuden yritystoiminnan käynnistämiselle. Pilottiympäristöt toteutetaan Kainuun, erityisesti Vuokatin, alueen tarpeista lähtien ja ne tulevat tukemaan alueen matkailua ja muuta elinkeinoelämää.
Kontaktihenkilö:
Anni Hakkarainen, anni.s.j.hakkarainen(at)jyu.fi
MineFiltr
Hankkeen tavoitteena on lisätä kaivosteollisuuden lietteiden kuten mineraalilietteiden veden poistoon ja suotautuvuuteen liittyvää osaamista sekä tähän perustuen hyödyntää kenttäolosuhteisiin sopivaa mittaustekniikkaa optimaaliseen prosessin toimintaan.
Osapuolet:
Oulun yliopisto (CEMIS-OULU, nyk. MITY) ja Kajaanin ammattikorkeakoulu
Aikataulu:
1.1.2013 - 31.12.2014
Rahoitus:
EUR 374.000: Tekes (nykyään Business Finland)
Yhteenveto:
Hankkeen tavoitteena on lisätä kaivosteollisuuden lietteiden kuten mineraalilietteiden veden poistoon ja suotautuvuuteen liittyvää osaamista sekä tähän perustuen hyödyntää kenttäolosuhteisiin sopivaa mittaustekniikkaa optimaaliseen prosessin toimintaan.
Kontaktihenkilö:
Jarkko Räty, jarkko.raty(at)oulu.fi
MIQC
The project is a parallel project with a project funded by European Metrology Research Programme (EMRP). The host project (JRP) aims to develop new standards for quantum communication (QC). This EMRP research grant project concentrates to assist the aforementioned host project in order to provide commercial value realization of the JRP consortium research work, and thus will have a positive impact on the quality and standards of the QC. Furthermore, the expected results of the work package (the roadmap) will help the consortium in planning future related activities and possible research project. The REG-research work will also has an impact on the strengthening the bridge between the JRP consortium and QC industrial stakeholders, which could play a critical role in formalising and developing of QC standards and applications. The project consists of three main tasks. Task 1: Investigating the state-of-the-art QC measurement tools, the current technological competitiveness of the MIQC consortium, and markets of QC measurement tools , Task 2: Building up the QC measurements system roadmaps and initiating contact with different industrial partners and Task 3: Creating Impact.
Osapuolet:
Kajaanin ammattikorkekoulu, MIKES ja Aalto yliopisto
Aikataulu:
1.12.2012 - 30.8.2014
Rahoitus:
EUR 80.000 €: EMRP REG
Yhteenveto:
The project is a parallel project with a project funded by European Metrology Research Programme (EMRP). The host project (JRP) aims to develop new standards for quantum communication (QC). This EMRP research grant project concentrates to assist the aforementioned host project in order to provide commercial value realization of the JRP consortium research work, and thus will have a positive impact on the quality and standards of the QC. Furthermore, the expected results of the work package (the roadmap) will help the consortium in planning future related activities and possible research project. The REG-research work will also has an impact on the strengthening the bridge between the JRP consortium and QC industrial stakeholders, which could play a critical role in formalising and developing of QC standards and applications. The project consists of three main tasks. Task 1: Investigating the state-of-the-art QC measurement tools, the current technological competitiveness of the MIQC consortium, and markets of QC measurement tools , Task 2: Building up the QC measurements system roadmaps and initiating contact with different industrial partners and Task 3: Creating Impact.
Kontaktihenkilö:
Anas Al Natsheh, anas.alnatsheh(at)cemis.fi
SMARCTIC - Tiekartta älykkääseen arktiseen erikoistumiseen
Hankkeessa muodostetaan visio ja tiekartta arktisen osaamisen kehittämiselle ja hyödyntämiselle kysymykseen miten luonnonvarojen ja uusien kuljetusreittien taloudellisessa hyödyntämisessä toteutuu kestävyys ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta ajateltuna. Hankkeessa selvitetään keskeiset tutkimuskysymykset, joihin samalla liittyy elinkeinoelämän uusiutumiseen ja liiketoimintaan liittyviä mahdollisuuksia. Hankkeen teema-alueet (työpaketit) ovat:

• Ympäristöinformaatio ja mobiilitekniikka
• Älykäs logistiikka, liikenne ja elinympäristö
• Luonnonvarojen hallinta ja talous
• Ihminen pohjoisessa
• Arktiset liiketoimintamahdollisuudet

Vision ja tiekartan pohjalta avautuu valmiudet suurta strategista avausta varten.
Osapuolet:
Oulun yliopisto (CEMIS-OULU, nyk. MITY), OAMK, VTT, TTL, SYKE, Metia, IL, TY
Aikataulu:
1.11.2012 - 31.10.2014
Rahoitus:
EUR 583.000: Tekes (nykyään Business Finland)
Yhteenveto:
Hankkeessa muodostetaan visio ja tiekartta arktisen osaamisen kehittämiselle ja hyödyntämiselle kysymykseen miten luonnonvarojen ja uusien kuljetusreittien taloudellisessa hyödyntämisessä toteutuu kestävyys ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta ajateltuna. Hankkeessa selvitetään keskeiset tutkimuskysymykset, joihin samalla liittyy elinkeinoelämän uusiutumiseen ja liiketoimintaan liittyviä mahdollisuuksia. Hankkeen teema-alueet (työpaketit) ovat:

• Ympäristöinformaatio ja mobiilitekniikka
• Älykäs logistiikka, liikenne ja elinympäristö
• Luonnonvarojen hallinta ja talous
• Ihminen pohjoisessa
• Arktiset liiketoimintamahdollisuudet

Vision ja tiekartan pohjalta avautuu valmiudet suurta strategista avausta varten.
Kontaktihenkilö:
Jarkko Räty, jarkko.raty(at)oulu.fi